MATINTOLERANSE OG TARMFUNKSJON

Mage-tarmubalanse og matintoleranse kan assosieres med fordøyelsesproblemer, mage - tarmubehag, generell kroppssmerte og stivhet. På en dypere plan, kan det også ha sammenheng med utmattelse, hudproblemer, hodepine, dårlig konsentrasjon, dårlig søvn, nakke og kjeve smerte, betennelser i kroppen, nevrologiske problemer og atferdsproblemer.

Gjentatt bruk av antibiotika, medisin, stress, genetisk disponering, miljøgifter og andre ting kan være medvirkende i fordøyelsesproblemer.

En balansering og forbedring av fordøyelsen kan lindre mange symptomer og gi økt velvære.

FORDØYELSEN

Å prøve å finne ut om det kan være en ubalanse i et fordøyelsessystem kan være til stor hjelp når man ønsker å forbedre helsen sin.

Det kan være nyttig å se på mikrofloraen i selve tarmen. Hvordan er balansen mellom god og dårlig bakterie? Er det for mye av de dårlige? Er det en soppovervekst? Er det parasitter?

Annen nyttig informasjon er om det er en betennelsestilstand i tarmen, hvordan er nedbrytingen av proteiner og karbohydrater og om det er resirkulering av giftstoffer og hormoner.

Dale tilbyr en tredagers avføringstest fra Genova Diagnostics i Seattle USA for å få mer informasjon om de ulike faktorene. Testen utføres hjemme og er enkel å ta. Det er en fordel å ta en matintoleransetest fra Biotek Laboratory samtidig for å kunne gi informasjon om ugunstige matvarer. Med disse to testene i hånd kan en individuell informasjonspakke om tarmfunksjonsforbedring utarbeides.

Det er også mulig å sette opp et program til tarmfunksjonsforbedring uten testing, men testene forenkler prosessen og kan forkorte tiden det tar før man merker en forbedring.

For mer informasjon om Genova Diagnostics tre-dagers avføringstest se:

https://www.gdx.net/product/gi-effects-comprehensive-stool-test

MATINTOLERANSE

Ved matintoleransereaksjoner danner kroppen spesielle antistoffer, vanligvis i form av IgA og IgG protein antistoffer. En matintoleranse kan blant annet arte seg som fordøyelsesproblemer, hudreaksjoner, hodepine, økt slimdannelse (luftveiene / fordøyelse), ledd- og muskelsmerter, osv. Ofte er symptomene vage og ikke alltid så lett å diagnostisere. Folk kan føle seg omtåket, opphovnet, og også føle seg trette mye av tiden. En person med matintoleranse kan ha et eller flere av disse symptomene.

Symptomene kan vare i mange timer og kommer ofte ikke før de neste dagene etter å ha spist en matvare man ikke tåler. På grunn av det vage bildet, er det ikke alltid fokus på om matintoleranse kan være involvert i kroniske plager.

Ettersom man ofte kan være intolerant overfor flere ulike matvarer, kan det være vanskelig å vite hvilken mat som kan være ansvarlig. En måte å identifisere den ugunstige maten er med en fingerstikk-blodprøve. Dale tilbyr en av de beste matintoleranseprøvene på markedet. Den analyseres av Biotek Laboratorier i Seattle USA og tester for IGG og IGA antistoffer til over 90 vanlige matvarer.

De bakenforliggende årsakene til matintoleranse varierer fra person til person.

Mulige årsaker kan være stress, traumer eller underliggende sykdom, genetisk predisposisjon, ubalanse i tarmfloraen, miljøgifter, gjentatt eller langvarig bruk av antibiotika eller medisin og dårlig immunforsvar.

Vår tids levesett får oss til å spise samme type mat gjentatte ganger, slik som pasta, brød og kornprodukter. Vi spiser ofte i all hast uten å gi magen tid til å fordøye maten skikkelig - noe som kan forverre en intoleranse. Matintoleranse kan også oppstå grunnet mangel på gode enzymer som trengs til nedbryting av maten. Noen reagerer på kjemiske stoffer som naturlig blir produsert i mat, f. eks. koffein, salicylater og histamin i jordbær, sjokolade og ost. En annen mulig trigger er tilsetningsstoffer.

Testresultatet fører ofte til et informativt forslag om eliminering av de ugunstige matvarene i en periode for å gi kroppen hvile. I løpet av denne tiden kan man bearbeide de underliggende årsakene for å bygge opp toleransen. Det er til fordel å ta en mage- tarmfunksjonavføringstest fra Genova Diagnostics samtidig for å gi informasjon om andre mulige ubalanser i tarmsystemet. Dette kan være; ugunstig bakterie, sopp eller parasitter. Med disse to testene i hånd kan et godt individuelt program for tarmfunksjonsforbedring utarbeides.

Det er mulig å sette opp et informativt forslag til tarmfunksjons forbedring uten testing, men testene forenkler prosessen og kan forkorte tiden det tar før man merker en forbedring.

For et eksempel på en IGA / IGG matintoleranse resultat se:

http://www.usbiotek.com/Downloads/samples/sample_general_iga_igg.pdf

Pris: 90 minutters mage-tarm konsultasjon nok 1200 inkl. mva


Bestill en time

Schedule Appointment