BEHANDLING

Dale tar sikte på å hjelpe deg med:

 • Smerte og stivhet i kropp og ledd
 • Nakke- og ryggsmerter – hodepine
 • Restitusjon fra skader – operasjoner
 • Allergiplager – intoleranse - hudutslett
 • Mage- tarm- fordøyelses- plager
 • Luftveis- og sirkulasjonsplager
 • Utmattelse – trøtthet
 • Følelsesmessige utfordringer

Dales filosofi er basert på å ta hånd om de 6 rotårsakene til ubehag og dårlig helse. Disse er:

 • Skader, skjevhet i kroppen
 • Forurensning, giftstoffer, mikrober
 • Manglende mosjon og gode bevegelser
 • Manglende, for mye eller feil mat og drikke
 • Stress- & følelsesutfordringer
 • Genetikk

Alle de ovennevnte rotårsakene kan stresse kroppen mot dårlig helse. De første 5 kan forårsake at en genetisk tendens kommer til uttrykk, mens genetisk testing kan brukes til å indentifisere hvordan kroppen best kan støttes. Man kan reetablere en god helse ved å adressere de viktigste rotårsakene samtidig.

Derfor integrerer Dale flere typer behandlinger samtidig etter behov. Individuelle skreddersydde tiltak kan bestå av en eller flere av følgende:

 • Protokoller for mat og avgiftning som er individuelt tilpasset
 • Fysikalske behandlinger i form av Atlaskorrigering, BowenTeknikken eller CranioSacral Terapi
 • Naturlige og trygge tilskudd i form av Homeopati og kosttilskudd
 • Tester som blir sendt til anerkjente private laboratorier
 • Veiledning om stresshåndtering
 • Mentoring for å oppnå best resultater

Ingenting presentert på denne websiden og ingen behandling eller anbefaling hos Dale er ment som erstatning for behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell. All forandring på behandling gitt av helse og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell må tas i samråd med de som har foreskrevet behandlingen eller en lege. Informasjonen gitt på denne websiden og behandling og informasjon gitt av Dale har utelukkende til hensikt å lindre eller dempe ubehag eller har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.ATLASKORRIGERING ENGELHEART

Atlasen er den øverste nakkevirvelen. Den bærer hodet vårt, men er tilsynelatende feilstilt hos de fleste mennesker! Skjevstilling mellom Atlas og kraniet fører til andre skjevheter i kroppen, og kroppen kompenserer for dette etter beste evne. Redusert passasje for hovedledningen mellom hjernen o...

Se mer


BOWENTEKNIKKEN

BowenTeknikken er en trygg, skånsom og dyptvirkende behandlingsform som kan benyttes av alle mennesker, uavhengig av alder og fysisk form. En Bowen behandling består av en rekke lette og skånsomme grep mot huden, over muskler og sener. Teorien er at grepene gir beskjed til kroppen om å utløse dens...

Se mer


CRANIOSACRAL BEHANDLING

CranioSacral Terapi (CST) utgjør en varsom og kraftfull behandlingsmetode som benytter seg av dine nervebaner og ryggrad som hjelp til å redusere smerte og forbedre alle kroppens funksjoner. Du kan erfare en dyp hvilende stillhet under og etter en CranioSacral behandling.

Det craniosacrale syst...

Se mer


HOMEOPATI

Homeopati er en veletablert, helhetlig medisinsk praksis. Homeopatien behandler deg holistisk istedenfor den navngitte sykdommen. Derfor kan homeopati lindre dine plager på mange plan uten å tilføre bivirkninger.

Homeopati har vært i bruk over hele verden i mer enn 200 år. Den er basert på å...

Se mer


MATINTOLERANSE OG TARMFUNKSJON

Mage-tarmubalanse og matintoleranse kan assosieres med fordøyelsesproblemer, mage - tarmubehag, generell kroppssmerte og stivhet. På en dypere plan, kan det også ha sammenheng med utmattelse, hudproblemer, hodepine, dårlig konsentrasjon, dårlig søvn, nakke og kjeve smerte, betennelser i kroppen,...

Se mer


QEST4 BODYSCAN

Qest4 er et avansert resonansapparat som gir en bioenergetisk måling av funksjonene til de ulike kroppssystemene. Den tar, i tillegg, resonansmåling av matintoleranse, miljøgifter, ernæring med mere. Resultatene brukes ikke til diagnostisering, men gir informasjon om mulige tiltak, inkludert homeo...

Se mer


PRIVATE TESTER

Dale benytter informasjon fra ulike private tester som et redskap for å finne informasjon til et godt forslag til forbedring av helsen. Informasjonen fra en velutvalgt test kan forenkle prosessen og forkorte din vei til bedre helse!

Resultater fra tester tatt hos Dale kan ikke brukes til diagnos...

Se mer


BEMER physical vascular therapy

For mye stress, en usunn livsstil, sykdommer og aldring gjør at pumpebevegelsene til de minste blodkarene går tregere. Hvis forsyningen til kroppen er for svak, fører dette til avtakende ytelsesevne, smerter og helseplager.

BEMER vaskulærterapi kan motvirke dette ved å normalisere blodsirkulasj...

Se mer